محمدتقی نظر پور در نشست شورای سیاست‌گذاری امور پشتیبانی مناطق ده‌گانه آموزش عالی و مسوولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ما در این نشست چهار محور را سر لوحه کار قرار داده‌ایم، افزود: اولین نکته، پیگیری تبدیل وضعیت و اخذ شناسه کارکنان قراردادی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است که بعد از تاریخ ۱۵شهریور۹۳ به کار گرفته شده‌اند، دومین نکته نحوه اجرای تبصره یک‌بند ذال ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تبدیل وضعیت اعضای قراردادی ایثارگر است.

وی ادامه داد: سومین موضوع، استفاده از همکاران بازنشسته در مشاغل خاص در محدوده زمانی یک سوم ساعت کاری و اخذ شناسه برای آنها از سازمان امور اداری و استخدامی است.نظرپور به آخرین موضوع مطرح در دستور کاراین نشست اشاره کرد و افزود: پیگیری اخذ شماره مستخدم برای اعضای هیات علمی فاقد شماره که از سال ۸۶ تا ۹۴ همکاری خود را به‌عنوان هیات علمی در دانشگاه‌ها آغاز کرده و از وزارت دارایی حقوق دریافت می‌کنند، ولی شماره مستخدم ندارند از دغدغه‌های دیگر ما در این حوزه است تا این افراد هم در زمان بازنشستگی دچار مشکل نباشند.

نظر‌پورگفت: امیدواریم با تداوم این نشست‌ها و تعامل با همکاران مان در سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای مناطق ده‌گانه برای حل مشکلات و موانع در حوزه منابع انسانی به یک انسجام و تفاهم معقول برسیم و بتوانیم در تصمیم‌گیری‌ها به یک رویه مشترک دست پیدا کنیم.