منتظری با اشاره به وضعیت امروز کشور تصریح کرد: ما در یک جنگ جدی دشمن قرار گرفته‌ایم. جنگی که هم اقتصاد کشور را و هم ارزش‌های دینی و انقلابی و هم امنیت ما را در حوزه‌های مختلف هدف‌گیری کرده است. به گزارش «ایسنا‌» دادستان کل کشور در نشست بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از مراکز و دستگاه‌ها انسان می‌بیند که مسوولان این احساس جدی را در مبارزه با توطئه‌های دشمن ندارند، گفت: جاسوسانی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه‌ای آنها قطعا در بخش‌های مختلف کشور و دستگاه‌های گوناگون جاسازی کرده‌اند، دو کار را انجام می‌دهند. اول اینکه عواملی هستند که جاسوسِ انتقال خبر هستند و تخلیه اطلاعاتی می‌کنند و دیگر اینکه بستر موردنظر دشمن را فراهم می‌کنند؛ به‌گونه‌ای‌که جاسوس در یک دستگاهی راه پیدا می‌کند و به نحوی عمل می‌کند که دشمن بتواند به اهداف خود برسد.

وی با تاکید بر اینکه بخش‌های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند؛ چرا‌که دشمن در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است، خطاب به دادستان‌ها تصریح کرد: دادستان‌ها باید در این زمینه فعال باشند و با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همکاری‌های لازم را بکنند؛ چرا‌که امروز خطر جاسوسی یک خطر بسیار جدی است که نظام ما را هدف قرار داده است. دادستان کل کشور در رابطه با نحوه برخورد با افرادی که مجرم اقتصادی هستند یا مجرمانی که بستر نیل به اهداف دشمن را فراهم می‌کنند یا کسانی که به‌دنبال منافع، این خیانت‌ها را می‌کنند، اظهار کرد: ابزار اطلاعاتی در اختیار واجا است و انتظار ما این است که در این زمینه با جدیت و برنامه‌ریزی کار کنند. مجموعه اطلاعاتی که ما داریم این است که دشمن در این زمینه به سرعت، به شدت و با برنامه‌ریزی کار می‌کند؛ بنابراین جزو وظایف جدی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی است که رصد کنند؛ اینها را زمین‌گیر کنند و نگذارند این خائنان به کشور، نظام و ملت بخواهند دانسته یا ندانسته اهداف دشمن را پیاده کنند. این مسوول عالی قضایی افزود: ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه‌قضائیه نیست. قوه‌قضائیه وظایفی تعریف شده براساس قانون اساسی و قوانین عادی دارد. منتها حتما باید از نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این حمایت و پشتیبانی را بکنند تا آنها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کارهای خودشان را انجام دهند. این مسوول عالی قضایی افزود: ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه‌قضائیه نیست. قوه‌قضائیه وظایفی تعریف‌شده براساس قانون اساسی و قوانین عادی دارد؛ منتها حتما باید از نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این حمایت و پشتیبانی را بکنند تا آنها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کارهای خودشان را انجام دهند.

وی از وزارت اطلاعات خواست تا دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند و گفت: براساس اطلاعاتی که داریم نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند و نباید بگذاریم که اینها بتوانند اهداف خودشان را محقق سازند.