بنابراین ما برای دفاع از ملت خودمان به سمت ساخت موشک رفتیم و این موشک‌ها صرفا یک سلاح دفاعی و بازدارنده هستند. از هیچ‌کس نیز برای تعیین بُرد موشک‌هایمان اجازه نمی‌گیریم، با هر چیزی که احساس می‌کنیم تهدید علیه ما است، مقابله خواهیم کرد و متناسب با نیاز دفاعی کشورمان موشک می‌سازیم. آمریکایی‌ها نیز در این مورد مثل همیشه با خبرسازی و شانتاژ خبری در مورد سلاح‌های دفاعی ایران اتهام‌زنی کردند. این ذات آمریکایی‌هاست.» معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با بیان اینکه با کاری که آمریکایی‌ها انجام دادند، فشارهای مختلفی به مردم وارد شده است، گفت: ما در حال برنامه‌ریزی برای دو موضوع مختلف هستیم. نخست اینکه معیشت مردم را به نحوی مدیریت کنیم که شرایط اقتصادی مردم از وضع موجود بدتر نشود و در مرحله دوم از تحریم‌ها که تهدید هستند، برای توسعه کشور فرصت‌های جدیدی بسازیم.