او در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده است که چند نفر با اجرای این قانون از مقام‌ خود کنار رفته‌اند، تصریح کرد: ما درخواست کردیم که اسامی و مشخصات افرادی که مشمول این قانون بودند و کنار رفته‌اند را دستگاه به دستگاه به ما اعلام کنند اما چون یکی از نهادهای نظارتی اعلام کرد ۱۵ آذر آخرین زمان برای کنار رفتن بازنشسته‌ها است؛ بنابراین دریافت اطلاعات را تا این تاریخ به تعویق انداختیم. همچنین علیرضا رحیمی عضو هیات‌رئیسه مجلس در توییتی اعلام کرد: مجلس خسارات مدیریتی ناشی از اصلاح قانون بازنشستگان را ترمیم می‌کند.