به گزارش خبرگزاری تاس، دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین روز دوشنبه گفت: «روسیه همانند تمامی کشورهای دیگر خواهان پایداری برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است. ما هیچ جایگزینی برای این توافق سراغ نداریم. ما از همه می‌خواهیم از اقداماتی که منجر به خروج ایران از برجام می‌شود، خودداری کنند. به گمان ما چنین اقداماتی مضر است و آمریکا را به خاطر خروج از برجام محکوم می‌کنیم.» وی در ادامه اظهار کرد که تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع آمریکا نباید خللی در روابط چندجانبه و همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد کنند. پسکوف با اشاره به روابط نزدیک و سودمند روسیه با ایران – که تاثیر بسزایی در روابط منطقه‌ای و صلح سوریه دارد – بیان کرد: غیرمنطقی و ناروا است که چشمان‌ ‌مان را روی نقش ایران (در این مسائل) ببندیم.