حسینی‌صدر با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد رقم فعلی درآمدهای مالیاتی ما کف فرار مالیاتی است، گفت: بناست روند اتکا به درآمدهای مالیاتی ادامه پیدا کند و در سال ۹۸ نیز درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت بگیرد، البته این امر به معنای افزایش مالیات برای افراد یا گروه‌هایی نیست که پرداخت شفاف مالیات و عملکرد مالیاتی خوبی دارند، بلکه برای منابع جدید مالیاتی و آنهایی است که فرار مالیاتی دارند.وی با اشاره به اینکه سال ۹۸ باید درآمدهای مالیاتی جدید افزایش پیدا کند، بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور از مالیات معاف هستند که ما معتقد هستیم این معافیت‌ها باید یک سقف مشخص داشته باشد، چراکه افرادی وجود دارند با حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون که مالیات پرداخت نمی‌کنند و همچنین بنگاه‌های اقتصادی که معاف از مالیات هستند و به یک بحث جدی مالیاتی در کشور تبدیل شده‌اند.