محمداکبرنیا ادامه داد: انتظار داریم تا پایان سال این عدد به ۳هزار نفر برسد که اگر چنین شود افزایش۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهیم داشت. او افزود: انتظار این است که این بحث برای سال آینده به مراتب بیشتر شود،در حوزه کاریابی داخلی با توجه به شرایط تغییر نرخ ارز که صورت گرفته است، تا حدودی با کاهش نیروی کار مواجه شده‌ایم. البته کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بخشی از نیروی جدید کار خود را از روش‌های دیگر جذب می‌کنند. اما در حالت کلی یکی از روش‌های جذب نیرو کاریابی‌ها هستند. در همین راستا شاهد کاهش معرفی نیروی کار از طرق کاریابی‌ها هستیم، یعنی تقاضا برای به‌کارگماری کمتر بوده است. تعداد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که تقاضای نیرو بدهند نیزکاهش یافته است.

اکبرنیا اظهار کرد: در راستای برنامه پنجم توسعه، کارفرمایان با استفاده از مشوق‌های کارفرمایی که وجود داشت می‌توانستند نیرو جذب کنند و این خود عاملی برای جذب نیرو بود. در برنامه ششم این بخش تا حدی محدود شده است، ؛ یعنی هم  از لحاظ میزان اعتبارات محدود شده و هم از لحاظ وسعت پذیرش مختص به فارغ‌التحصیلان شده است.