وی از واردات تخم‌مرغ از ترکیه خبر داد و گفت: برای تنظیم بازار و کاهش قیمت تخم‌مرغ اقدام به واردات از ترکیه شده است و امیدواریم با این واردات، قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و وضعیت بازار مساعد شود. حاج محمدی درخصوص قیمت تخم‌مرغ وارداتی اعلام کرد: قیمت این نوع تخم‌مرغ شانه‌ای ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان خواهد بود. رئیس اتحادیه مرغ، تخم‌مرغ و ماهی البرز درخصوص افزایش قیمت این اقلام گفت: این مساله صحیح است که افزایش قیمت داشته‌ایم اما نسبت به سایر محصولات این افزایش قیمت بسیار ناچیز است، البته با توجه به مراحل تولید و به ثمر رسیدن این اقلام قیمت تمام شده باید درحدی باشد که سود مورد نظر تولید‌کننده کسب شود تا توانایی ادامه تولید را داشته باشند.