«از دست تو یک ایل به تنگ آمده است، هم آدم و هم جبرئیل به تنگ آمده است، من هیچ، ولی برادرم لاهوتی، از دست تو چرچیل هم به تنگ آمده است»

در ادامه لاهوتی هم از علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، خواست که براساس ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی تذکری به دلخوش بدهد. مطهری نیز خطاب به لاهوتی تصریح کرد: اخطار لازم نیست بنده در شعر آقای دلخوش توهینی ندیدم؛ ولی اگر می‌خواهید اخطار دهید، شما هم در قالب شعر می‌توانید بیان کنید. لاهوتی نیز در پاسخ به مطهری گفت: دلخوش منظور بدی نداشت، می‌خواست با من مزاح کند. پس من با شعر پاسخ او را می‌دهم:

«من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه

صدبار تو را گفتم کم خور دو، سه پیمانه»