در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ذکر شده که بسیاری از کارشناسان نهادگرای اقتصاد جهت‌گیری دولت در بودجه سال آینده و توجه ویژه به حمایت از اقشارآسیب پذیر را از نکات مثبت بودجه سال آینده عنوان می‌کنند.دولت همچنان اصرار بر تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد. هرچند آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از افزایش قیمت بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی همتراز با تورم اقتصاد دارد و نشان دهنده این است که اهدای دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نخورده است. اما دولت اعلام کرده که ارز کالاهای اساسی تا نیمه اول سال آینده تامین شده است.  همچنین «تداوم پرداخت یارانه نقدی»، «استمرار طرح مقابله با فقر مطلق» و «استمرار طرح تحول سلامت» از دیگر مشخصه‌های بودجه سال آینده کشور و اقدامی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر است.