با وجود این سفیر آمریکا نسبت به استقبال دولت‌های عضو از عضویت دولت فلسطین در این سازمان و عدم درج اتهامات غربی‌ها علیه سوریه در مورد کاربرد سلاح شیمیایی اعتراض داشت و در عین حال تاکید کرد، اعطای وظیفه انتساب کاربرد سلاح شیمیایی به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی باید در سند نهایی گنجانده شود. وی با اشاره به اینکه حصول اجماع نباید مانع توجه کامل به کاربرد سلاح شیمیایی شود، ضمن تکرار برخی اتهامات علیه روسیه، سوریه، ایران و ونزوئلا نسبت به متن پیش‌نویس ابراز نارضایتی کرد و به‌دنبال آن برخی کشورهای غربی مثل کانادا، فرانسه و انگلیس نیز مواضع مشابهی اتخاذ کردند. رایزنی‌های غیررسمی رئیس کنفرانس نیز نتوانست موافقت کشورهای فوق را به دست بیاورد. رضا نجفی، مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه به‌عنوان نماینده کشورمان در سخنرانی پایانی این کنفرانس ضمن رد اتهامات آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور استفاده‌کننده از سلاح‌های کشتار جمعی و ناقض مقررات بین‌المللی از نقش مخرب این کشور در شکست کنفرانس انتقاد کرد.

وی گفت: «کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در ۲۰ سال گذشته براساس اصل «امنیت یکسان برای همه» که در قاعده اجماع تحقق یافته به‌خوبی کار کرده است. سیاسی کردن کار سازمان منع کاربرد تسلیحات شیمیایی در کنفرانس ویژه و رویکرد منفعت طلبی در تفسیر مقررات کنوانسیون شکاف خطرناکی را در ساختار سازمان ایجاد کرده که ممکن است به فروپاشی آن بینجامد.» نجفی ادامه داد: «آمریکا نمی‌تواند اراده خود را از طریق دستکاری آیین کار(با رای کمتر از نصف) به طرف دیگر تحمیل کند. آمریکا به‌عنوان استفاده‌کننده از بیشترین تسلیحات کشتارجمعی از جمله تسلیحات شیمیایی و حامی استفاده‌کنندگان این سلاح‌ها به‌ویژه رژیم صدام و گروه‌های تروریستی در مقامی نیست که راجع به اقدامات اعضا صحبت کند. آمریکا که با سیاست‌های مخرب و تفرقه‌افکنانه‌اش تمام تعهدات و رویه‌های بین‌المللی را نقض کرده، شایستگی آن را ندارد که به تصمیمات کنفرانس کشورهای عضو درباره انتخاب هیات‌رئیسه ایراد وارد کند.»

نماینده ایران تاکید کرد: «با توجه به شکست این کنفرانس، درحال‌حاضر مهم‌ترین مساله آینده سازمان است. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی ضمن محکوم کردن کاربرد این سلاح‌ها توسط هر کسی، در هر کجا و تحت هر شرایطی، به مفاد و روح معاهده پایبند بوده و برای ایجاد جهانی عاری از تسلیحات شیمیایی از هیچ کوششی فرو گذار نمی‌کند. ما آماده‌ایم با دیگر کشورهای عضو که صادقانه به چندجانبه‌گرایی و همکاری معتقدند به‌صورت سازنده تعامل کنیم. باید از چالش‌ها درس گرفت و به سمت آینده‌ای موفق حرکت کرد.» مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امورخارجه کشورمان رویکرد سیاست زده برخی کشورهای غربی را که سعی در تحمیل وظیفه انتساب کاربرد سلاح شیمیایی به سازمان را دارند و سعی می‌کنند خواسته‌های خود را به سازمان دیکته کنند، عامل اصلی شکاف در سازمان دانسته و هشدار داد که در صورت عدم اقدام به‌موقع و مناسب، سازمان به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد.

وی همچنین بر سیاست جمهوری اسلامی ایران با هدف گفت‌وگو و پیدا کردن راه‌حل مناسب جهت رفع این مشکل تاکید کرد.