آدام کیزینجر، تهیه‌کننده اصلی طرح قبل از تصویب آن، در صحن مجلس نمایندگان گفت: «از زمان سرنگونی حکومت صدام، ایران به‌دنبال دستیابی به نفوذ در عراق، از طریق مانع‌تراشی در تلاش‌های آمریکا برای ایجاد ثبات در آن کشور و منطقه بوده است.» طرح «کیزینجر» رئیس‌جمهور آمریکا را موظف به معرفی تحریم علیه تمامی اشخاص خارجی می‌کند که طبق تشخیص او اقدامات آنها ثبات در عراق یا حکومت این کشور را تهدید می‌کند. این مصوبه مجلس نمایندگان هنوز به قانون تبدیل نشده است. برای تبدیل شدن به قانون، دیگر شاخه قانون‌گذاری کنگره آمریکا، یعنی مجلس سنا باید طرح موازی آن را به تصویب برساند. در مرحله بعد، رئیس‌جمهور آمریکا باید مصوبه کنگره را امضا کند.