به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتیجه مطالعات جدید نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۵ سال اخیر، زنان آمریکا نصف مردان دستمزد دریافت کرده‌اند؛ این نشان می‌دهد میزان اختلاف دستمزد، از آنچه تصور می‌شد خیلی بیشتر است.موسسه تحقیقات و سیاست‌گذاری زنان در واشنگتن، در بررسی درآمد زنان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵، متوجه شد درآمد زنان، ۵۱ درصد کمتر از درآمد مردان است که در آن، زنان بدون درآمد هم در نظر گرفته شده است.این مطالعه که نام آن «این هنوز بازار کاری مردانه است»، نشان می‌دهد فاصله دستمزد از ۱۹۶۸ تاکنون کمتر شده و درآمد متوسط زنان (تورم در آن حساب شده است)، از ۱۴ هزار دلار در سال، در بازه ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۲، به ۲۹ هزار دلار در سال در بازه ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ رسیده است.اما این مطالعات نشان می‌دهد زنان، دو برابر مردان با احتمال اینکه حداقل یک سال مرخصی بگیرند، روبه‌رو هستند و بهای سنگینی بابت آن پرداخت می‌کنند. زنانی که یک سال بازار کار را ترک می‌کنند، در طول سال‌هایی که به کار بازمی‌گردند، به‌طور متوسط ۳۹ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند.طبق یافته‌های این مطالعه، شرکت‌ها بدون درنظر گرفتن جنسیت، به کارکنانی که در مقطعی کار خود را ترک می‌کنند، درصورت بازگشت به کار حقوق کمتری می‌دهند؛ اما زنان بیشتر با این کسر دستمزد آسیب می‌بینند؛ چراکه آنها احتمالا بیشتر نیازمند این هستند که در بازه‌ای کار خود را ترک کنند.این مطالعه خاطرنشان می‌کند که با اعمال مرخصی‌های پزشکی و خانوادگی (زایمان) با حقوق، زنان با احتمال بیشتری در نیروی کار باقی می‌مانند و دستمزد بالاتری دریافت می‌کنند.