بر همین اساس بانک مرکزی عراق اعلام کرد، دلار آمریکا نباید برای آن دسته از کسانی که قصد سفر به ایران دارند، مهیا شود و باید ارزهای جایگزین به آنها داده شود.پیش ازاین، ایران و عراق اعلام کرده بودند که در تجارت دوجانبه از یورو و دینار عراقی برای جلوگیری از تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه بغداد استفاده می‌کنند. موضوعی که رئیس اتاق بازرگانی ایران در راستای لغو استفاده از دلار در تجارت با عراق اعلام کرده بود.همچنین دولت آمریکا از پنجم ماه نوامبر، تحریم‌های جدیدی را علیه بخش انرژی و بانکداری ایران اعمال کرد و به دنبال آن بغداد موفق به کسب معافیت ۴۵ روزه از واشنگتن به‌منظور واردات گاز از ایران شد. البته انتظار می‌رود که عراق این معافیت را تمدید کند؛ این در حالی است که تحریم‌های ایران، به طرز قابل توجهی به اقتصاد عراق آسیب می‌زند.