سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اکثریت مردم از عملکرد شورا ناراضی‌اند، گفت:  این ادعاست. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در مورد مینو خالقی، نماینده مجلس اعلام شد که به‌دلیل دست دادن، این خانم ردصلاحیت شد و از هیچ مرجع رسمی اطلاعاتی در این باره داده نشد و کانال‌ها عکس‌ها را منتشر کردند و محکوم شدند، گفت: وظیفه ما نیست عکس‌ها را منتشر کنیم  و این کار باعث هتک حرمت فرد می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه در مورد ردصلاحیت آیت‌الله هاشمی شما کتبا به ایشان اعلام کردید که به این دلیل ردصلاحیت شدید، گفت: بله. کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه در مورد آقای هاشمی آیا به شورا مراجعه‌ای شد که چرا ایشان ردصلاحیت شدند، گفت: خیر.