زهرا نژادبهرام با بیان اینکه حدود ۶۰۰۰ پارکینگ تعهدی در سطح مناطق باید ایجاد شود؛ اما هنوز مالکان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند،‌ گفت: در گذشته ۳۰۰ پارکینگ خصوصی در سطح شهر وجود داشت که حالا این تعداد به ۱۳۰ پارکینگ فعال رسیده و مابقی یا متروکه شده‌اند یا مالکان به دنبال تغییر کاربری هستند؛ چراکه معتقدند هزینه‌ شارژ و نگهداری از پارکینگ‌ها کافی و به صرفه نیست.  رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری می‌تواند دو رویکرد را در حوزه پارکینگ سرلوحه کار خود قرار دهد، گفت: یا باید رویکردمان در تامین پارکینگ در سطح شهر و خیابان‌های اصلی باشد یا باید پارکینگ‌های بخش‌های دیگر همچون مسکونی و تجاری را فعال کنیم؛ اما از آنجا که رویکردمان خودرو محور نیست و مدیریت شهری جدید بر پایه انسان محوری است. بنابراین تامین پارکینگ در حاشیه خیابان و مکان‌های عمومی در چارچوب و استراتژی مدیریت شهری نیست و به همین دلیل می‌توانیم با ایجاد پارکینگ‌های منطقه‌ای یا اتکا به پارکینگ برج‌ها و مراکز خرید این مشکل را حل کنیم.