به گزارش صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ضرورت افزایش توان نظام بانکی برای فعالیت‌ها در درون کشور و مواجهه با تحریم‌ها اجتناب‌ناپذیر است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کشورهایی که با ما همراهی بانکی دارند، افزود: پیشنهاد ما این است که سوئیفت منطقه‌ای را طراحی کنیم و بانک‌ها هم در جلسه‌ای آخرین اقدامات خود را در زمینه سوئیفت بیان ‌کنند.پورابراهیمی‌ با بیان اینکه اقدامات خوبی در طول ماه‌های اخیر در زمینه پیمان‌های پولی دوجانبه انجام شده است، افزود: استفاده از ارز دیجیتال را هم مبنا قرار دادیم. بسته جامعی هم در افزایش توانمندی در داخل نظام بانکی در کشور خواهیم داشت و بسته جامعی هم برای مقابله با تحریم‌‌ها. آمریکایی‌ها نتوانستند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند و اقدامات آنها در این باره شکست خورد.