مرتضی شهیدزاده در مورد جزئیات تخلف صندوق کارآفرینی امید گفت: این صندوق منابع صندوق توسعه ملی را در بانک توسعه تعاون سپرده کرده و سود می‌گرفت. همچنین به لحاظ قانونی این صندوق حق سپرده‌گیری به منظور پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی را نداشت اما این اتفاق نیز افتاده است. وی ادامه داد: ۲۵۰ میلیارد تومان از ما گرفته بود که گزارش این تخلف به دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی و ناظر اشتغال روستایی (نوبخت) داده شد. شهیدزاده تاکید کرد: صندوق توسعه ملی دستگاه ناظر نیست و گزارش را به هیات امنا دادیم و در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی پیگیر امور هستند. پول ما نیز باز خواهد گشت و در این راستا صندوق کارآفرینی از بانک توسعه تعاون ضمانت‌نامه بانکی برای ما آورده است و هر زمان سررسید شود اصل و سود آن را خواهیم گرفت یا از حسابشان برمی‌داریم. وی خاطرنشان کرد: اینکه چگونه صندوق وارد تفسیر قانون شده در حالی که صلاحیت نداشته است را نمی‌دانم. این صندوق تاکنون در دو مرحله ۵۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی منابع دریافت کرده است.