به گزارش «ایسنا» سید حسن میرعماد با اشاره به برخی از گلایه‌های کشاورزان مبنی بر اینکه کارخانه‌داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می‌دهند و در واقع می‌خواهند مبادله کالا به کالا باشد، افزود: در برخی مواقع کارخانه‌داران به علت نداشتن نقدینگی پرداخت مبلغ چغندرقند به کشاورزان را به تاخیر می‌اندازد یا به بهره‌بردار پیشنهاد تحویل شکر به جای پول را می‌دهد.

وی با اشاره به برخی از گلایه‌های کشاورزان مبنی بر اینکه کارخانه‌داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می‌دهند و در واقع می‌خواهند مبادله کالا به کالا باشد، افزود: سال گذشته تمهیداتی برای رفع مشکل پرداخت پول چغندرکاران اندیشیده شد که امیدواریم امسال نیز این روند ادامه یابد؛ تلاش شد سرمایه در گردش برای کارخانه چغندر قند شاهرود تامین شود تا کشاورزان برای دریافت پول خود کمتر دچار چالش شوند. میرعماد با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پول چغندرکاران در سال گذشته تسویه شده است، گفت: امسال نیز جلسات متعددی برای رفع این مشکل برگزار شده و امیدواریم کارخانه به تعهدات خود عمل کند و بتواند پول چغندر قند کشاورزان را پرداخت کند. وی درباره خرید محصول چغندرقند از کشاورزان گفت: چغندرقند از طریق کارخانه‌های بخش خصوصی خریداری می‌شود و در استان سمنان نیز یک کارخانه در شهرستان شاهرود چغندر کشاورزان استان را خریداری می‌کند که این کارخانه ظرفیت خرید ۱۰۰ هزار تن محصول چغندرقند را داشته و مابقی توسط دو کارخانه شیروان و جوین خریداری می‌شود.