طیبی‌فرد پیش از این مدیرکل حقوقی بانک مرکزی بود؛ وی تحصیل کرده حقوق در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد است.نجارزاده نیز دانش‌آموخته اقتصاد در مقطع دکترا است و پیش از این مسوولیت‌های مختلفی را در بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی تجربه کرده است. از زمان حضور همتی در بانک مرکزی (مرداد امسال) تاکنون معاونان ارزی و نظارت و دبیر کل این بانک تغییر کرده‌اند.در این مدت همچنین مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در معاونت نظارتی بانک مرکزی و نیز مدیران اداره نظارت ارز و مدیر اداره بین‌الملل با حکم همتی منصوب شده‌اند.