قاسمی افزود: «استفاده ابزاری از حقوق‌بشر، قطعنامه‌های حقوق بشری و سازوکارهای بین‌المللی توسط برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع منطقه برای پیگیری مقاصد شوم افراط‌گرایانه و همچنین سیاست‌های آشوب‌طلبانه و حمایت از تروریست‌های تجزیه‌طلب را قویا محکوم می‌کنیم و معتقدیم ادامه این روند اعتماد جامعه بین‌المللی به سازوکارهای بین‌المللی را تضعیف کرده و اثربخشی و کارآیی آنها را در مواقع ضروری و لازم زیرسوال می‌برد.»

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین اظهار کرد: «از نظر ما محل مناسب و جهانشمول ارزیابی حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو.پی. آر (بررسی دوره‌ای جهانی) است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد. مشارکت سازنده و فعال کشورمان در این سازوکار، نشانگر جدیت ایران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود از طریق همکاری‌های سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفت‌وگو است.»