ماموران گمرک پرویزخان با رصد یک محموله تجاری و کنترل و رهگیری اطلاعات محموله از طریق سامانه‌های هوشمند الکترونیکی، به بررسی و ارزیابی محموله اقدام کردند و پس از بازرسی مشخص شد ۲۲ هزار و ۲۰۰کیلوگرم گوجه فرنگی بوته‌ای، به نام گوجه فرنگی گلخانه‌ای اظهار شده است.محموله کشف شده، پس از توقیف برای انجام مراحل قضایی به مرجع رسیدگی کننده تحویل شد. صادرات گوجه فرنگی از نوع بوته‌ای یا فضای باز ممنوع و صادرات این کالا از نوع گلخانه‌ای بلامانع است.بر اساس این گزارش، ماموران گمرک بازرگان با استفاده از دستگاه ایکس ری متوجه سوخت اضافی در کانتینر کامیون کامل بار صادراتی شدند و از خروج ۲ هزار لیتر مواد سوختی به وسیله سه دستگاه کامیون ترکیه‌ای جلوگیری کردند. این کامیون‌های حامل بار صادراتی به مقصد ترکیه بود که ماموران گمرک توانستند با استفاده از ایکس ری ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند. اخیرا میزان کشفیات مواد سوختی در گمرکات افزایش یافته است و در هفته‌های اخیر ماموران گمرک بارها از محموله‌های مختلف مواد سوختی کشف و ضبط کرده‌اند.