سیاوشی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با این طرح تاکید کرد: با توجه به این مخالفت‌ها در نشست‌هایی در فراکسیون زنان با اینکه حداقل میانگین ازدواج زنان را ۱۵ و ۱۶سال و برای پسران ۱۸ در نظر گرفته بودیم تاکیدمان را بر دو تبصره از این طرح گذاشتیم که برای دختران ازدواج زیر ۱۳ سال و برای پسران زیر ۱۵ سال را ممنوع کنیم. نماینده مردم تهران با بیان این تلاش داریم که فاصله سن زن و شوهر در ازدواج بیش از ۱۵سال نباشد، گفت: به‌رغم فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی هنوز مخالفت‌هایی با این طرح مطرح می‌شود، شورای نگهبان هم بحث‌هایی دارد و در داخل مجلس هم برخی مخالف طرح هستند. سیاوشی با اشاره به مخالفت‌های فقهی در این حوزه گفت: ما یک روز کاری به قم رفتیم و خدمت علما بحث‌ها را مطرح کردیم و با همراهی آیت‌الله مکارم شیرازی و برخی علمای دیگر مثل آیت‌الله صانعی مواجه شدیم که تنها شرط ازدواج را بلوغ جسمی نمی‌دانند؛ اما یکی از علما که از او درخواست فتوا کردیم بر همان ۹سال و بلوغ جسمی تاکید کرد.