وی افزود: سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز به دفتر رئیس‌جمهور واگذار شد که در دولت نهم و دهم نیز سابقه داشته که این بخش از کارها توسط دفتر رئیس‌جمهور صورت گیرد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که معاونت اجرایی ردیف بودجه جداگانه داشته و تکلیف آن چه خواهد شد، اظهار کرد: ردیف بودجه‌ این معاونت صفر است. واعظی درخصوص اینکه رئیس‌جمهور دیگر معاون اجرایی نخواهد داشت، تصریح کرد: معاون مثل وزیر نیست که هر روز سراغش را بگیرید. آقای رئیس‌جمهور برای اینکه کارهایش را بهتر انجام دهد می‌تواند به این جمع‌بندی برسد که نیاز به کمک دارد و بر همین اساس می‌تواند بدون دنگ و فنگ حکم بزند و مشاور و معاون برای خود انتخاب کند؛ بنابراین این مساله در اختیار رئیس‌جمهور است که اگر احساس کند که در این زمینه نیاز به کمک دارد حتما حکم می‌زند.

یک انتصاب در نهاد ریاست‌جمهوری

در خبری دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری طی حکمی «علی اکبر اسماعیل آبادی» را به‌عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد.