وجود چنین بحران‌های متعدد و فراگیری حاکی از نبود دانایی و توانایی لازم در بدنه کارشناسی و مدیران بخش‌های مختلف کشور است. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: در کشور ما نه فرآیند بلندمدت، نه میان‌مدت و نه کوتاه‌مدت وجود ندارد. متاسفانه روزمرگی در مدیریت کشور وجود دارد. سه سال دیگر قرن جدید آغاز می‌شود و ما از یاد برده‌ایم که روزگاری قرار بود شش برنامه پنج‌ساله را اجرائی کنیم؛ از یاد برده‌ایم که در این کشور سند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ای هم وجود داشت. او در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان اینکه آقای احمدی‌نژاد همان کاری را کرد که شاه در سال ۵۳ انجام داد، گفت: رئیس دولت نهم به ردیف‌های بودجه باور نداشت، او تصور می‌کرد باید گونی پول در دست گرفت و در میان مردم پول نقد پخش کرد! کمااینکه واقعا هم همین کار را انجام داد و در سفر‌های استانی چک‌پول بین مردم توزیع می‌کرد.  صفایی فراهانی همچنین گفت: آسیبی که دولت آقای احمدی‌نژاد به ایران زد، فقط اقتصادی نیست بلکه بی‌اعتمادی، دروغگویی، قانون‌گریزی، فساد گسترده و سقوط اخلاق اجتماعی را میان مردم گسترش داد و قبح آنها را در جامعه از بین برد که بی‌تردید خسارت چنین اتفاقی به‌مراتب خطرناک‌تر از بحران اقتصادی ایجاد‌شده است.