نمایندگان امضاکننده از فراکسیون‌های سه‌گانه مجلس هستند و به‌منظور حفظ استقلال نهاد مطبوعات پیشقدم شده‌اند. در این تذکر آمده است: انتخابات نماینده مدیران مسوول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات کشور روز یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷ به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور برگزار می‌شود. نهاد مطبوعات متعلق به مردم و به‌ویژه بخش خصوصی است، اما متاسفانه در سال‌های گذشته برخی از مقامات دولتی با رانت ابزارهای خاص جایگاه بخش خصوصی را در هیات نظارت بر مطبوعات اشغال کرده‌اند. با کمال تاسف تنی چند از مقامات دولتی به‌ویژه دستیار ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو کاندیداهای نهایی انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات در این دوره هستند؛ بنابراین خواهشمند است اجازه ندهید حقوق رسانه‌ها مورد تعرض قرار گیرد. از جنابعالی انتظار داریم با فراهم کردن زمینه انتخاباتی عادلانه و رقابتی، حقوق حداقلی مطبوعات بخش خصوصی در این انتخابات مورد عنایت قرار گیرد.