اد هنری، از مجریان شبکه فاکس نیوز گفته که این نماینده ۲۹ ساله واقعیت را در این باره نگفته، چرا که عکس‌هایش در یکی از مجلات او را در حالی نشان می‌دهد که لباس‌هایی چند هزار دلاری به تن دارد.اما خانم اوکاسیو کورتز در واکنش در پیامی در توییتر گفته که این لباس‌ها را به خاطر عکاسی به او قرض داده بودند. توییت این نماینده جوان کنگره در این باره که قادر به پرداخت اجاره آپارتمانش تا زمان دریافت حقوق نیست، با همدردی زیادی از سوی کاربران روبه‌رو شد.