در این جلسه دستیار وزیر امورخارجه در امور غرب آسیا، تاکید کرد: «حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان عامل طولانی شدن جنگ در این کشور شده است و خروج مسوولانه این نیروها از افغانستان براساس یک جدول زمانی گام مهمی برای آماده‌سازی زمینه جهت آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و مخالفان آن کشور است.»

همچنین هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده نظرات و راهکارهای پیشنهادی مورد نظر خود برای پیشبرد روند صلح در افغانستان را ارائه کردند و در همین چارچوب رسول اسلامی، دستیار وزیر امور‌خارجه در امور غرب آسیا که به نمایندگی از طرف کشورمان در این جلسه شرکت داشت به تشریح مواضع ایران درخصوص چگونگی تحقق صلح در افغانستان پرداخت.  نماینده گروه طالبان نیز در این نشست نظرات خود را در مورد شرایط افغانستان بیان کرده و برخی از شروط خود را برای آغاز مذاکره با دولت آمریکا و دولت افغانستان اعلام کرد.