آنها ادعا می‌کنند که تحریم‌های اعمال شده علیه دولت ایران و نه ملت ایران است، درحالی‌که در اثر تحریم ملت‌ها آسیب می‌بینند.» کمال خرازی با اشاره به اینکه متاسفانه سازوکارهای چندگانه‌ای که توسط اتحادیه اروپا درحال شکل‌گیری است با کندی روبه‌رو است، بر اجرایی شدن هرچه سریع‌تر آن تاکید کرد. او سپس با بیان این موضوع که هر چند سازوکارهای جدید همکاری اروپا با ایران در راستای کمک به اجرای مفاد توافق هسته‌ای با ایران صورت می‌پذیرد، ولی باید به این اقدام اروپا با رویکردی استراتژیک و امنیتی نگاه کرد که در صورت عدم تحقق آن مشکلاتی پدید خواهد آمد که ضرر و زیان‌های فراوانی را در پی خواهد داشت.