در تصویر منتشر شده از سوی رئیس بانک مرکزی وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در حال گفت‌وگو با رئیس دولت هستند. همتی این یادداشت را به عکس منتشر شده ضمیمه کرده‌است: «نمادی از برنامه‌ریزی برای مقابله با تحریم: تداوم صادرات نفت+ایجاد کانال‌های مالی و ارزی= تداوم چرخش اقتصاد.»