یک دستگاه خودرو کاپرا به همراه راننده و دو نفر سرنشین قصد عبور از گمرک رازی و ورود به ترکیه را داشتند که پس از کنترل خودرو توسط سگ موادیاب مشخص شد تعداد ۹۰ بسته به وزن ۴۶ کیلو گرم هروئین به نحو بسیار ماهرانه‌ای در کف خودرو جاسازی شده است. مواد مکشوفه همراه با خودرو، راننده و سرنشینان به پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل و مراتب به دادستان عمومی و انقلاب آن حوزه قضایی گزارش شد. گمرک رازی علاوه بر این کشف، طی دو سال اخیر کشفیات بسیار مهمی داشته که از آن جمله می‌توان به کشف ۸۰ کیلو هروئین، ۷۴ کیلو هروئین، ۱۳ کیلو و ۷۳۰ گرم هروئین، ۳۷ کیلو و ۵۰۰ گرم شیره تریاک، ۳۵ کیلو گرم شمش طلا، ۳ کیلو و ۱۵۰ گرم متامفتامین و ۱۰ هزار عدد انواع قرص‌های مخدر و روانگردان اشاره کرد. مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در گفت‌وگویی اعلام کرد: تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات در گمرکات کشور از جمله گمرک رازی نتایج بسیار مهمی در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و مواد مخدر به‌دنبال داشته است.