ممکن است فردی کاندیدا شود که با یک حرکت هیجانی بتواند آرای مردم را جذب کند که به هیچ وجه به نفع کشور نیست؛ بنابراین امکان بازتولید احمدی‌نژاد وجود دارد.  ایمانی ادامه داد: در دولت دوم آقای خاتمی هم به‌دلیل برخی رفتارهای دولت و طرفدارانش کشور به‌نوعی به آشوب سیاست داخلی کشیده شد؛ بنابراین مردم از شرایط احساس نارضایتی داشته و به‌دنبال کسی بودند که آرامش را به کشور و دولت بازگرداند، در این شرایط شخصی از صندوق بیرون آمد که هیچ کس حتی خودش هم تصور نمی‌کرد. این اتفاق هر زمان دیگر هم ممکن است رخ دهد، بنابراین تاکید می‌کنم که عملکرد دولت‌ها و حامیانش برای تشکیل دولت بعدی بسیار موثر است.  این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: برای حفظ انسجام باید همراهی بیشتری بین دولت و اصلاح‌طلبان وجود داشته باشد تا در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شاهد این اتفاق نباشیم.