او افزود: دولت عربستان نیاز دارد درباره سیاست‌های منطقه‌ای خود بازنگری کند و هرگاه چنین بازنگری بخواهد صورت بگیرد، ایران این آمادگی را دارد؛ چون علاقه داریم رابطه همسایگان با ایران بسیار خوب باشد. رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: معتقدیم همسایگان ما تاکنون از ایجاد تنش با ایران منفعتی نبردند و امیدواریم این سیاست را هر چه زودتر کنار بگذارند.