اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های فراوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصادی کشور،‌ اظهار کرد:‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی‌انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند نقش ویژه‌ای به‌خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند، از دبیرخانه شورا خواست دستور کار جلسه آتی شورا با این رویکرد تنظیم شود که چگونه می‌توانیم استفاده بیشتری از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم و شرایط جدید پیش‌روی کشور داشته باشیم.