به گزارش جماران، وزیر امورخارجه از برگزاری نشست سه‌جانبه بعدی وزرای امورخارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در ایران خبر داد. وی بر همکاری ایران، ترکیه و آذربایجان در بخش‌خصوصی حمایت و با تاکید بر ضرورت آن بیان کرد: «ما از ایجاد یک چارچوب مشترک سه جانبه بین بخش‌خصوصی سه کشور استقبال می‌کنیم و این را گام جدی در همکاری منطقه‌ای می‌دانیم. همچنین همکاری در حوزه پولی و بانکی، سرمایه‌گذاری و استفاده از ارزهای ملی برای مصون نگه‌داشتن همکاری‌ها و روابط منطقه‌ای خود از دخالت‌های خارجی و همکاری‌های گمرکی مهم هستند.»