رئیس‌کل بیمه مرکزی با تاکید بر این نکته که هزینه کنترل نباید از کنترل هزینه‌ها بیشتر باشد، تصریح کرد: صنعت بیمه به تغییر شیوه‌های نظارتی نیاز مبرم دارد و در صورتی که نظارت بر شرکت‌های بیمه در مسیر صحیح قرار بگیرد، مشکلات این صنعت به حداقل خواهد رسید. وی رضایتمندی آحاد جامعه از صنعت بیمه را هدف نهایی نهاد ناظر دانست و گفت: اگر مردم از صنعت بیمه رضایت داشته باشند به این معناست که بخش نظارتی، ماموریت‌های خود را به خوبی انجام داده است.رئیس شورای عالی بیمه به ضرورت استقرار سامانه‌های خودکنترلی در شرکت‌های بیمه تاکید کرد و گفت: مدیران عامل شرکت‌ها هم به مقوله نظارت، اعتقاد ویژه دارند و برای پیشبرد اهداف خود به استقرار سامانه نظارتی می‌اندیشند و بحث «حاکمیتی شرکتی» هم در همین راستا تعریف شده است.