وی تاکید کرد: استعفایی در کار نیست و تا آخرین روز ارائه خدمت خواهم کرد. بنده دیوان عدالت اداری نیز نرفته‌ام.

در خبری دیگر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه من شخصا خودم را برای شهرداری تهران کاندیدا نمی‌کنم، گفت: درخصوص مباحث کاندیداتوری روز دوشنبه در شورای شهر بحث می‌شود. هاشمی با اشاره به مدت ماندن محمدعلی افشانی به‌عنوان شهردار تهران گفت: قرار شده ایشان تا روز قانونی بماند و با همان جدیت سابق کار خود را ادامه دهد. البته او از ما خواسته مسیر را طوری انتخاب کنیم که منجر به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران نشود.