در واقع رهبری جواب اینها را دادند. او درباره اینکه قبل از آقای احمدی‌نژاد، افراد دیگری مانند سردار صفوی و برخی از اصولگرایان بانفوذ و همچنین طیف اصولگرای مجلس نیز چنین مسائلی را بیان کرده بودند، آیا هشدار رهبری ناظر به سخنان و اقدامات این افراد هم بود، گفت: بله. هشدار ایشان به همه بود. دولت آش نیست که وقتی از این آش بدمان آمده، آش دیگری بخوریم. دولت یعنی برخاسته از انتخاب ملت. به این سادگی نیست که آن را برداریم. با این تفاسیر انتخابات و آرای مردم چه معنی دارد؟ مگر دولت با دستور رحیم صفوی، احمدی‌نژاد و برخی اصولگرایان آمده که با دستور آنان برود. عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیما اخیرا درباره علت هشدار رهبری درباره تشکیل نهادهای موازی با دولت گفته بود برخی آقایان در داخل خبرگان و بیرون از خبرگان درخواست داشتند که برخی نهادها حتی آنان که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، مدیریت امور را به‌جای دولت برعهده گیرند که رهبری مخالفت کردند.