او عضو دبیرخانه ستاد سیاسی جنگ تحمیلی (ستاد قطعنامه ۵۹۸) در وزارت امورخارجه در سال ۱۳۶۷ بوده و در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان کارشناس سیاسی سازمان‌های بین‌المللی وارد وزارت امورخارجه شده و سفیر ایران در دو کشور آفریقایی اتیوپی و جیبوتی بوده است. جامی به درخواست منوچهر متکی وزیر امورخارجه اسبق ایران٬ پیش‌تر در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به‌عنوان سفیر به دانمارک رفته و در دوران وزارت ظریف نیز به‌عنوان معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی و مدیر مسوول انتشارات وزارت امورخارجه فعالیت کرده است.