کسی که مصاحبه را انجام داده بود تکذیب کرد اما یک سایت نوار صوتی را منتشر کرد. وی ادامه داد: بنابراین ما هم پرونده را به دستگاه قضایی فرستاده‌ایم تا طبق قانون با این افراد برخورد شود.

شهردار تهران در ادامه درباره تغییر و تحولاتی که وی در مدیریت شهرداری تهران ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: من از روز اول تغییرات را در مدیریت شهرداری انجام دادم و گفته‌ام اگر یک روز هم در شهرداری باشم، عزل و نصب خواهم داشت. افشانی با اشاره به اینکه رئیس مجلس پیش از این گفته‌اند که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداری‌ها می‌شود خاطر نشان کرد: اگر موضوع شخص من نبود اثبات می‌کردم که قانون شامل شهرداری‌ها نمی‌شود. ما قانونی مصوب مجلس داریم تحت عنوان قانون انتخاب شهرداران. حقوقدانان بزرگی مثل بهمن کشاورز در تفسیر این قانون گفته‌اند که این قانون شامل حال شهرداری‌ها نمی‌شود ولی نظر برخی این است که شامل حال شهرداران می‌شود. به همین دلیل هم من گفته‌ام اگر قانون شامل من شد حتما زودتر از موعد مقرر مسوولیت را تحویل می‌دهم.