به گزارش «ایسنا» عیسی کلانتری اظهار کرد: سه‌شنبه شب تعدادی شکارچی وارد پارک گلستان می‌شوند و هنگامی که با نورافکن دنبال شناسایی شکار خود بوده‌اند، دو محیط‌بان متوجه حضور آنان می‌شوند و آنها را دنبال می‌کنند، اما متاسفانه با شلیک شکارچیان یکی از محیط‌بانان شهید و دیگری زخمی می‌شود و مشخص نیست که زنده بماند یا خیر.

کلانتری اظهار کرد: متاسفانه براساس قانون موجود، اگر محیط بانان به‌طور مستقیم به شکارچیان تیراندازی کنند محکوم به قصاص می‌شوند و اگر هم که این اقدام را انجام ندهند، کشته می‌شوند. به همین دلیل شکارچیان خیلی جری شده‌اند و در اولین فرصت به سمت محیط‌بانان تیراندازی می‌کنند و سپس به دنبال شکار خود می‌روند. این در حالی است که محیط بان نمی‌تواند تیراندازی کند. همچنین به گزارش «ایسنا» علی اصغر مطهری مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: درگیری بامدادروزگذشته در منطقه سولگرد خراسان شمالی منجر به شهید شدن یک محیط‌بان شد.