در این جلسه اعضای دولت به بررسی آثار و پیامدهای هر یک از جنبه‌های بسته حمایتی دولت پرداختند و ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد. هیات‌وزیران همچنین با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی از مناطق کشور موافقت کرد. همچنین رئیس‌جمهور قانون «حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور» را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. در خبری دیگر رئیس‌جمهور و رئیس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی در حکمی دکتر علی وحدت را به‌عنوان «عضو و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب کرد.