پیش‌تر دستگاه قضایی ۲۰ وکیل مورد اعتماد رئیس قوه‌قضائیه را برای وکالت در پرونده‌های امنیتی در استان تهران معرفی کرده بود که با اضافه شدن ۴۳ وکیل دیگر، تعداد این افراد به ۶۳ نفر می‌رسد. از نکات جالب‌توجه فهرست جدید، وجود نام سیامک مدیرخراسانی قاضی بازنشسته دادگستری و رئیس سابق شعبه ۷۶ دادگاه کیفری یک استان تهران است.   مدیرخراسانی، رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت دهم، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و رسیدگی به پرونده شکایت‌جان باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را در کارنامه کاری خود دارد.  براساس تبصره ماده ۴۸ قانون  آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌های جرایم امنیتی وکلای مورد اعتماد رئیس قوه‌قضائیه در مرحله دادسرا می‌توانند فعالیت کنند.