وی خاطرنشان کرد: «نیرو‌های مسلح ما با اراده‌ای که دارند مقتدرانه در برابر هرکس که بخواهد علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، از این سلاح‌ها استفاده می‌کنند و شاهد استفاده از این سلاح‌ها در دو نمونه اخیر آن برابر تروریست‌هایی که در کردستان و اهواز مردم ما را شهید کردند بودیم.»