رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه اروپایی‌ها مایل به همکاری با ایران هستند، تصریح کرد: «ما اگر کشور هدف بودیم اروپایی‌ها خیلی زودتر از اینها ما را در مقابل آمریکا تنها می‌گذاشتند.»

فلاحت‌پیشه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر مخرب آمریکا در تعامل ایران و اروپا اظهار کرد: «تمام توان آمریکا اثرگذاری بر ۲۰ تا ۲۳ درصد از اقتصاد در دنیاست. با این حال وقتی بازی بین عدد و رقم می‌شود، ما هم می‌توانیم تا ۸۰ درصد مشکلات ناشی از عدم تعاملات اقتصادی در حوزه سیاست خارجی ایران را بدون آمریکا و در بر جام رفع کنیم؛ البته به‌شرط اینکه طرف‌های ما حُسن نیت داشته باشند.»