در بخشی از این مطلب بابیان اینکه بسیار مطلوب‌تر بود که در این شرایط حصر و محدودیت قرار نداشتید تا امکان دیدار و گفت‌وگوی حضوری فراهم می‌شد، آمده است: خوب می‌دانم که مخاطب نامه، مجلس خبرگان رهبری است و بنده در مقام پاسخگویی یا قضاوت و پاسخگویی در مورد محتوای کلی نامه نیستم و تنها به‌دلیل تکرار چند باره نام و نسبت‌هایی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با توجه به رحلت ایشان، خویش را موظف بر اساس مستندات در اختیار می‌دانم. نخست در مورد شورای رهبری، همانگونه که در خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ایشان به وضوح و به دقت آمده است، و به پیوست نامه تقدیم می‌کنم، آیات هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای هم در جلسات قبل و هم در جلسه مجلس خبرگان با جدیت و صراحت از شورای رهبری دفاع کرده‌اند اما بر اساس رای مجلس خبرگان، شورای رهبری رای نیاورد. و رهبری فردی به تصویب رسیده است. پرسش اینجاست که انتظار داشته و داریم که واقعا آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که مجلس خبرگان بر خلاف نظر ایشان به شورای رهبری، رای داده‌اند، چه کند؟!

دوم؛ در موضوع مدت دار شدن دوران رهبری بنا به مشروح مذاکرات ( پیوست) بعد از طرح موضوع و پیشنهاد کمیسیون مربوطه که توقیت یعنی مدت دار شدن دوران رهبری برای رهبری فرد غیر مرجع باشد، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر خلاف مرقومه جنابعالی پیشنهاد توقیت برای مرجع تقلید را هم مطرح می‌کنند. موضوع در جلسه صبح و عصر با بحث زیاد مطرح و بعد از قرائت نامه‌ای از جامعه مدرسان حوزه علمیه قم، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با عنوان کردن اینکه چون در جلسه صبح، حذف مدت دار بودن رهبری رای نیاورده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را مجددا به رای گذاشت، نسبت به کلیت اصل ۱۰۷ قانون اساسی با شرط مدت دار بودن دوره رهبری، رای‌گیری می‌شود که رای نمی‌آورد و پس از آن ناگزیر پیشنهادهای مختلف نمایندگان به رای گذاشته می‌شود. اما هیچ یک واجد رای اکثریت نمی‌شود. ولی در نهایت حذف مدت‌دار بودن به رای گذاشته می‌شود و به تصویب می‌رسد. عملکرد آیت‌الله هاشمی به‌عنوان نایب رئیس و با حضور آیت‌الله مشکینی به‌عنوان رئیس، رویه اصولی و درستی بوده است.

و در نهایت در رابطه با رد صلاحیت‌ها در انتخابات سال ۱۳۷۱ نیز بخشی از پیگیری‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در خاطرات ایشان ذکر شده و به پیوست آورده‌ام، به خوبی نشان می‌دهد که ایشان در چارچوب وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور موضوع را پیگیری جدی کرده‌اند. پیش از این مهدی کروبی، در نامه‌ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری ادعاهایی را درباره عملکرد مجلس خبرگان و همچنین شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مطرح کرده بود.