در حالی که براساس آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است اخیرا به برخی بانک‌ها ابلاغ شده که به‌منظور ساماندهی بازار ارز و هدایت سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها نرخ سودهای یک‌ساله را تا ۱۸ درصد افزایش دهند.نکته جالب در بخشنامه اخیر بانک مرکزی این است که این مجوز افزایش نرخ سود به همه بانک‌ها داده نشده و بانک مرکزی در قالب نامه‌های جداگانه اجازه افزایش نرخ سود را به بانک‌ها و موسسات داده است.به‌عنوان مثال بانک مرکزی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل یک بانک مشخص از آنها خواسته است که بدون تبلیغات و سروصدا حساب یک‌ساله ۱۸ درصدی را تا مبلغ مشخص به‌عنوان مثال تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال جمع‌آوری کنند.البته در بخشنامه مذکور از بانک‌ها خواسته شده است درصورتی‌که سقف مورد نظر را تکمیل کردند، می‌توانند با اجازه بانک مرکزی مجدد اوراق سپرده یکساله ریالی را تا مبلغی که مجددا بانک مرکزی تعیین می‌کند، افزایش دهند.