بیشترین تعداد افراد معتمد هم از میان اعضای اتاق بازرگانی و روسای اتاق‌های بازرگانی مشترک با دیگر کشورها انتخاب می‌شوند. در ایران به‌طور معمول ۳۰ نفر در دوره‌های زمانی مشخص به‌عنوان جامعه هدف هر دو نهاد مورد پرسش قرار می‌گیرند. این گروه باید فرم‌هایی را با حجم بیش از ۴۰ صفحه به زبان انگلیسی تکمیل کنند. در ادامه این گزارش ادعا شده است که حداقل ۶۰ درصد از این جمعیت زبان انگلیسی را به خوبی درک نمی‌کنند و تنها ۱۰ درصد از آنها قدرت نگارش انگلیسی دارند.

این در حالی است که به‌نظر می‌رسد روند انتخاب افراد معتمد سختگیرانه‌تر از این باشد که در این گزارش آمده و از سوی دیگر گزارش‌های نوشته شده توسط یک تیم حرفه‌ای شامل اقتصاددانان بین‌المللی تهیه می‌شود که حتما صحت‌سنجی‌های لازم در پاسخ‌نامه‌ها را لحاظ می‌کنند تا آماری که براساس آن گزارش نوشته می‌شود، اعتبار داشته باشد. این گزارش در ادامه تاکید کرده است که با پیگیری‌های آخرین وزیر اقتصاد، فرم‌ها از طریق اتاق بازرگانی ترجمه دقیق فارسی شده و بخش خصوصی هم متعهد به انجام فرآیند‌ها با دقت و صحت شده‌اند؛ اما به‌دلیل استیضاح وزیر وقت تمام آنچه ساخته شده، ویران شده است. البته در اینجا تناقضی به چشم می‌خورد که اگر فرآیندها با پیگیری وزیر به سرانجام رسیده باشد و بخش خصوصی نیز متعهد به انجام آن، با تغییر وزیر قاعدتا نباید مشکلی در انجام فرآیندها ایجاد شود.