این یعنی طی سه ماه گذشته سرانه هر ایرانی از سوبسیدی که به جای شهروندان ایرانی به جیب قاچاقچیان رفته‌است چیزی حدود ۷۰ هزار تومان بوده‌است؛ یعنی چیزی در حدود ۵/ ۱ برابر ارزش یارانه نقدی ماهانه اختصاص داده شده به هر فرد. سوبسید ارزی هدررفته در مسیر قاچاق بنزین نیز معادل ۳۵۰ میلیون دلار است. یعنی رقمی در حدود ۵/ ۱ برابر تسهیلاتی که تا پیش از این به دانشجویان ایرانی خارج از کشور و متقاضیان ارز برای شرکت در دوره‌های علمی به‌عنوان تسهیلات ارزی پرداخت می‌شد، اما به‌دلیل تنگنای ارزی پرداخت این ارز متوقف شد.  این رقم نگران‌کننده به‌خوبی نشان می‌دهد که انفعال در تعیین تکلیف بنزین تا چه میزان باعث انحراف منابع عمومی کشور می‌شود و میلیون‌ها دلار از منابع عمومی کشور را به جیب قاچاقچیان بنزین سرازیر می‌کند؛ چراکه تنها در سه ماه تابستان رقمی معادل ۱۳ درصد از کل مصرف بنزین کشور تنها از راه قاچاق بنزین از کشور خارج شده‌است.