حسین پورمند گفت: در جامعه ما تصور بر این است که اگر مهریه را قانونی پیگیری کنید انتهای آن زندان است، این درحالی است که آمارهای ناجا و دیگر مبادی ذی‌ربط نشان می‌دهد که ایران اسلامی و باستانی ما بیش از سایر کشورها زندانی دارد و دلیل آن هم این موضوع پیش پا افتاده است که قانونگذار، حبس را در مجازات همه جرایم تعمیم داده است.او ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت سکه بهار آزادی موضوع تعدیل پرداخت اقساط مهریه پیشنهاد شده که به نظرم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه صرفا مشکلی بر مشکلات مهریه می‌افزاید. مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال سازمان زندان‌ها به اندازه کل سال قبل ورودی به زندان بابت موضوع مهریه داشته است و اگر در این خصوص رقم ۴ هزار زندانی تا امروز حفظ شده با تلاش و کمک‌های خیرین بوده است.